Hållbarhet inom besöksnäringen

Vill ert hotell, logi- eller konferensanläggning bidra till ett mer hållbart samhälle?

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar i turistbranschen med fler än 2900 miljömärkta anläggningar i 57 länder världen över. Green Key stöds av World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Vi jobbar för att Green Key ska vara en prisvärd märkning och ett lättanvänt verktyg för anläggningar i turistbranschen. Green Key kan hjälpa er att förbättra och kommunicera ert hållbarhetsarbete samt i många fall sänka era driftskostnader. Ni är välkomna att vända er till oss för stöd och inspiration i ert hållbarhetsarbete.

Hur fungerar det?

En logi- eller konferensanläggning miljömärkt med Green Key arbetar aktivt för att minimera sin miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder som minskad energi- och vattenförbrukningen, förnybar el, källsortering och återvinning, inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Därutöver ska anläggningarna arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter.

Här kan du se alla Green Key-märkta anläggningar i Sverige.

Vill du veta mer?

Läs mer om Green Keys kriterier och hur ni ansöker om miljömärkningen, eller kontakta oss via e-mail eller telefon för mer information.

Du kan också läsa mer om miljömärkningen på Green Keys internationella webbsida.