Hållbarhet inom besöksnäringen

Vill ert hotell, logi- eller konferensanläggning bidra till ett mer hållbart samhälle?

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar i turistbranschen med fler än 2900 miljömärkta anläggningar i 57 länder världen över. Green Key stöds av World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

Vi jobbar för att Green Key ska vara en prisvärd märkning och ett lättanvänt verktyg för anläggningar i turistbranschen. Green Key kan hjälpa er att förbättra och kommunicera ert hållbarhetsarbete samt i många fall sänka era driftskostnader. Ni är välkomna att vända er till oss för stöd och inspiration i ert hållbarhetsarbete.

Här kan du se alla Green Key-märkta anläggningar i Sverige.

Hur fungerar det?

En logi- eller konferensanläggning miljömärkt med Green Key arbetar aktivt med att minimera sin miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder såsom att minska energi- och vattenförbrukning, avfallssortering, att välja miljömärkta rengöringsmedel och att använda närproducerade och ekologiska livsmedel. Därutöver ska anläggningen på olika sätt arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter.

Vill du veta mer?

Läs mer om Green Keys kriterier och hur du ansöker, eller kontakta via e-mail eller telefon.

Du kan också läsa mer om miljömärkningen på Green Keys internationella webbsida.