Om Green Key

feeGreen Key är en internationell miljömärkning med över 3000 miljömärkta anläggningar i 60 länder globalt. Bakom Green Key står den ideella organisationen Foundation för Environmental Education (FEE) som startade sin verksamhet 1981 och idag driver totalt fem miljöprogram. Förutom Green Key är dessa program Eco Schools, Blue Flag, Young Reporters for the Environment och Learning About the Forest.

Internationellt stödjs FEE av flera internationellt erkända organisationer inom miljö- och utbildningsfrågor, såsom United Nations Environment Programme (UNEP), World Tourism Organization (UNWTO) och UNESCO. Sedan 2019 är Green Keys kriterier erkända av Global Sustainable Tourism Council.

Läs mer om Green Keys uppbyggnad och historia på Green Keys internationella webb och i spalten till vänster.