Vatten

Månadsvis mätning och registrering av vatten

Månadsvis mätning och registrering av vattenförbrukningen ska genomföras på Green Key-märkta anläggningar. Många anläggningar har lokaler i hyresfastigheter där det endast finns en mätare men flera verksamheter, vilket gör det svårt eller omöjligt att registrera vattenförbrukningen för just den specifika Green Key-anläggningen. Kontakta oss om ni har detta problem.

Vattenflöden

Det är vanligt att anläggningar som startar sitt arbete med Green Key har för högt vattenflöde i duschar och kranar. Kraven är max 9 liter/min i duschar och 8 liter/min i kranar på gästrummen. Kontakta oss om ni vill att vi skickar en smidig mätpåse för att mäta vattenflödet ur dusch och kran.

Det finns flera olika sätt att att reglera vattenflödet och åtgärderna brukar ofta ha relativt kort återbetalningstid, särskilt för duschar då det är många liter varmvatten som förbrukas på en fullbelagd anläggning. Vår rekommendation är att ni kontaktar en fackman på området så att ni gör rätt åtgärder och därmed får en bra komfort för gästen. På de flesta orter finns företag som kan hjälpa till så att ni får rätt vattenflöde. Ett företag som har hjälpt flera hotell i sitt arbete med vattenflödet är Divello AB.

Produkter för vattenbesparing

Att spara vatten har man kunnat göra länge med statiska begränsningar eller traditionella strypprodukter (strypventiler med ejektor, strypbrickor etc.). Nackdelen med statiska begränsningar är om vattenflödet varierar, eftersom dessa produkter kräver ett konstant vattentryck för att leverera efterfrågat vattenflöde per minut.

Dynamiska begränsningar, eller så kallade konstantflödesregulatorer, kan reducera vatten- och energiförbrukningen på enskilda tappställen med upp till 60 % utan att göra avkall på användarens komfort. Konstantflödesregulatorn är unik på så sätt att den alltid ger ett visst maxflöde, t.ex. 9 l/min, oberoende av vattentrycket (inom ett angivet intervall för vattentrycket). Detta är en viktig egenskap eftersom vattentrycket kan variera i samhällen, fastigheter och beroende på hur stor belastning det är på vattennätet.

Divello AB tillhandahåller produktsystem med konstantflödesregulatorer för att energieffektivisera existerande blandare (bl.a. dusch och tvättställ) och kan hjälpa till med att ta fram kalkyler för vad eventuella investeringar har för återbetalningstid utifrån era förutsättningar.


Produktblad kran Divello

Produktblad dusch Divello


Fördelar med att energieffektivisera existerande blandare på hotell*:

* Uppgifterna kommer från Divello och gäller Divello ECONOM produktsystem.

 

Denna film från Divello illustrerar hur en konstantflödesregulator fungerar.