Miljö- och hållbarhetsutbildningar

För att uppfylla Green Keys kriterier krävs att personalen genomgår en utbildning om Green Key och grundläggande miljö- och hållbarhetsfrågor innan ansökan om Green Key. Därefter ska en utbildning eller träningstillfälle genomföras årligen i syfte att öka personalens kunskaper inom valfritt miljö- eller hållbarhetsområde.


1. Grundläggande miljöutbildning 

 

All personal ska innan ansökan om Green Key ha genomgått en grundläggande utbildning i miljö- och hållbarhetsfrågor. Den grundläggande miljöutbildningen ska även innehålla information om Green Key och vad märkningen innebär för anläggningen. Green Key Sverige erbjuder en webbaserad utbildning för att uppfylla kravet på en grundläggande utbildning i miljö/hållbarhet samt information om Green Key. Personalen ska innan ansökan om Green Key genomgå denna, eller motsvarande utbildning.

Utbildningen finns både med och utan speakerröst samt på svenska respektive engelska. Ni väljer själva vilket alternativ som passar er. Vi rekommenderar i första hand att den miljöansvarige håller i utbildningen med tillhörande manus för personalen.

Miljöutbildning med speakerröst

Man kan välja att klicka fram bilderna själv, men bäst är att använda automatisk visning som man startar med ”play-knappen” i nedre vänstra hörnet. Utbildningen med speakerröst tar ca 30 minuter att genomföra. Diskutera gärna frågorna i slutet av utbildningen.

För att kunna se filmklippen krävs internetuppkoppling och presentationen bör visas i den senaste versionen av webbläsarna Safari, Crome eller Firefox. Hör av er om ni har problem med att visa presentationen.

Miljöutbildning (utan ljud) samt tillhörande manus

 


Egen miljöutbildning

Anläggningar som håller i en egen grundläggande miljöutbildning te.x inom kedjan eller via en konsult ska säkerställa att de anställda även får information om Green Key och vad märkningen innebär för anläggningen. För detta ändamål kan ni visa denna informationspresentation om Green Key:

 

Miljöutbildning på plats

Om ni vill utbilda era medarbetare i frågor kring miljö och hållbarhet kan vi rekommendera Ecobi. Louise Rabilloud på Ecobi har varit projektledare för Green Key under ett antal år och har goda erfarenheter av Green Key samt gedigen kunskap om miljöledning samt miljö- och hållbarhetsfrågor.

Louise erbjuder grundläggande miljöutbildning för personalen samt fördjupningsutbildningar inom områden som matsvinn, klimat och hållbar utveckling. Utbildningen kan anpassas efter era önskemål och preferenser. Kontakta Louise vid intresse och frågor om upplägg, kostnad etc.:

louise@ecobi.se  
073-692 54 53


 

2. Årlig miljöutbildning 

 

Från och med året efter ansökan om Green Key krävs att personalen deltar i minst ett utbildnings- eller träningstillfälle per år. Utbildningen ska leda till ökade kunskaper inom valfritt miljö/hållbarhetsområde (vatten, rengöring, avfall, energi, livsmedel etc.) förslagsvis relaterat till personalens arbetsområden, men kan också beröra bredare miljöfrågor (klimatförändringar, biologisk mångfald, ekosystemtjänster etc.). Utbildningen kan också handla om hur personalen kan informera och medvetandegöra gäster, leverantörer och lokalsamhälle om miljö- och hållbarhetsfrågor.

Utbildnings- eller träningstillfällena kan vara såväl interna som externa. Interna utbildningar kan t.ex. hållas av den miljöansvarige och beröra områden som förbättrad källsortering, kemikaliehantering eller utbildning kring minskat matsvinn. Olika avdelningar kan också delta i olika utbildningar. Externa utbildningar kan ske via leverantörer, konsulter, experter, guider och/eller genom studieresor, dokumentärer, deltagande i seminarier, webinarier eller andra interaktiva kurser och utbildningar med fokus på miljö och hållbarhet. Nedan listar vi exempel och förslag för att uppfylla det årliga kravet på utbildning enligt kriteriet.

 

Miljöutbildning från Green Key

För att underlätta för er att uppfylla kriteriet kommer Green Key Sverige årligen ta fram en fördjupande eller breddande onlineutbildning inom miljö/hållbarhetsområdet.

Man kan välja att klicka fram bilderna, men bäst är att använda automatisk visning som man startar med ”play-knappen” i nedre vänstra hörnet. Diskutera gärna frågorna i slutet av utbildningen.

För att kunna se filmklippen krävs internetuppkoppling och presentationen bör visas i den senaste versionen av webbläsarna Safari, Crome eller Firefox. Hör av er om ni har problem med att visa presentationen.

 

Kurser online

Energimyndigheten har i samarbete med Visita tagit fram onlinekurser för energieffektivisering inom hotell-, logi- och restaurangbranschen. Kurserna är interaktiva och tar ca 30 minuter att genomföra.

Visit Sweden erbjuder en onlinekurs i hur ni kan kommunicera ert hållbarhetsarbete utifrån ett matperspektiv.

KRAV erbjuder onlinekurser för att väcka nyfikenhet och intresse kring de ekologiska märkningarna KRAV- och EU-ekologisk.

 

Tips på utbildningsaktiviteter

Utmana kollegorna i appen Deedster. I appen kan man lära sig mer om klimatfrågan och tävla mot kollegorna i hållbara “deeds”.

Bjud personalen på eko-fika med tillhörande frågor från Naturskyddsföreningen.

Delta i World Fairtrade Challange och bjud personalen på Fairtrade-fika. Informera om Fairtrade och diskutera vikten av rättvisemärkta varor.

Delta i Håll Sverige Rent-dagen och informera personalen om varför källsortering och återvinning är viktigt.

Genomför ett eller flera klimatquiz med personalen och diskutera svaren.

 

Exempel på föreläsningar/webinarier

Föreläsningar på UR Play – Varierande utbud inom miljö och hållbarhet.

Visita – Vägen till hållbar besöksnäring

Fores – Om cirkulär ekonomi

Naturskyddsföreningen – Kött och miljö

 

Filmklipp 

Informationsfilm om den globala uppvärmningen och hur man kan bidra för att minska utsläppen.

Här finns länkar till filmklipp som kan vara relevanta för er att använda antingen för utbildning eller information. Välj att visa en eller fler av klippen t.ex. på ett personalmöte. Låt personalen sedan diskutera filmen och ta upp frågor som: Varför ser det ut såhär? Hur kan det lösas? Vad kan vi göra på vår anläggning för att bidra? etc.

 

Exempel på poddar/radioprogram

SR Klotet – Varierande utbud från Vetenskapsradions internationella miljöprogram.

Magnus Carlsson – Frågor och svar av experter om miljö och klimat.

Professor Johan Rockstöm – Konsekvenserna om vi inte tar miljöfrågan på allvar.

Professor Johan Rockström – Mot ett samhälle utan fossila bränslen.

 

Exempel på dokumentärer

Det finns ett antal dokumentärer som tar upp problematiken med dagens klimatförändringar och miljöförstöring. Visa t.ex. någon av dessa filmer för era medarbetare för att skapa engagemang och debatt:

Dokumentärer på SVT Play –  Varierande utbud inom miljö och hållbarhet.

Before the Flood – Om klimatförändringarna med Leonardo Di Caprio.

Home – Vår livsstil får katastrofala följder.

Just eat it: A food waste story – Om det massiva matsvinnet från jord till bord.

Cowspiracy – Om köttkonsumtionens negativa miljöpåverkan som ingen riktigt vågar ifrågasätta.

 

Tips på externa utbildningar

Ecobi – Varierat utbud av kurser inom miljö- och hållbarhet för logianläggningar.

Jävligt Gott – Kurs i mer växbaserad matlagning.

Bee Urban – Föreläsningar om bl.a biologisk mångfald.

Matsvinnet – Kurser i att minska matsvinnet.

Plogga – Föreläsning och gemensam “ploggning” (skräpplockning).