Miljöpärm/mapp

Det är ett krav att Green Key-märkta anläggningar har en uppdaterad fysisk eller elektronisk miljöpärm på sin anläggning, där relevanta dokument kring verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete finns samlade (kriterium 1.4). Dokumenten i miljöpärmen ska visa uppfyllnaden av Green Keys kriterier och kontrolleras i samband med besök av Green Key.

En del obligatoriska kriterier ska dokumenteras, andra inte. Här finner du utförlig information kring vilka obligatoriska kriterier som kräver någon typ av dokumentation i miljöpärmen/mappen för er typ av verksamhet:


Mall rutiner/policys

Nedan finns en mall med texter som ni kan använda och revidera för att formulera rutiner och policys relevanta för ert miljöarbete. Dokumentet täcker in alla skriftliga rutiner som krävs enligt kriterierna: