Miljöpärm/mapp


Det är ett krav att Green Key-märkta anläggningar har en uppdaterad fysisk eller elektronisk miljöpärm på sin anläggning, där relevanta dokument kring verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete finns samlade (kriterium 1.4). Dokumenten i miljöpärmen ska visa uppfyllnaden av Green Keys kriterier och kontrolleras i samband med besök av Green Key.

En del obligatoriska kriterier ska dokumenteras, andra inte. Här finner du utförlig information kring vilka obligatoriska kriterier som kräver någon typ av dokumentation i miljöpärmen/mappen för er typ av verksamhet:

Green Keys textmall för de skriftliga rutiner som krävs i miljöpärmen/mappen finns att ladda ner under fliken Mallar & dokument.