Miljöpolicy

Green Key-märkta anläggningar ska ha formulerat en miljöpolicy som ska utgöra grunden för miljöarbetet. Den kan med fördel vara kort och tydlig så att den är lätt för personal och andra intressenter att ta del av. Miljöpolicyn bör innehålla:

Miljöpolicyn ska uppdateras efter behov, men ska ses över och revideras minst vart tredje år för att vara uppdaterad och relevant. Dokumentet ska finnas lättillgängligt för alla anställda.

 

Hållbarhetspolicy/CSR-policy

Utveckla även gärna er miljöpolicy till en hållbarhetspolicy. Företagarnas sidor om Hållbara företag beskriver hållbart företagande och CSR (Corporate Social Responsibility) samt vad som bör ingå i en hållbarhetspolicy. De har en avdelning på deras webb som berör hållbart företagande i stort. Vi rekommenderar er att klicka in på dessa sidor, där finns det bra information, mallar och tips.