Mallar & dokument för ert miljöarbete

Här finns mallar och dokument för att underlätta ert arbete med att uppfylla Green Keys kriterier.

1.3 Miljömål

 

Inspiration för nya mål & handlingsplaner

Mall miljömål

Exempel på miljömål och handlingsplaner


3.2/3.3/3.4/3.7 Gästinformation

 

Gästinformation hotell

Gästinformation vandrarhem/camping

Gästinformation konferens

TV-slinga gästinformation hotell

TV-slinga gästinformation vandrarhem/camping

TV-slinga gästinformation konferens

Webb gästinformation (hotell, vandrarhem, camping, konferens)

 

4.1, 7.1 Vatten-, el- och energiförbrukning

 

Mall årlig förbrukning (el, energi, vatten, matavfall, avfall, koldioxidutsläpp)

 

5.2 Kemikalier

 

Mall kemikalielista

Krav på underlag kemiska produkter

 

Green Key Blacklist (sv)

Green Key Blacklist (eng)

 

8.2 Livsmedel

 

Mall livsmedelslista