Livsmedel

Matsvinn

Matsvinn skapas i samband med beredning i kök och vid servering. Risken för matsvinn är extra stor vid bufféer med självservering.

Guiden Kasta mindre mat och Green Hoteliers guide innehåller praktiska tips för att förebygga och reducera matsvinn. De berättar hur ni kan nå besparingar i den egna driften och för miljön och ger råd om hur ni kan organisera arbetet, skapa rutiner och motivera medarbetarna till att förebygga matsvinn.

Vi kan också rekommendera Ecobi som erbjuder utbildningar för att minska matsvinnet för restauranger och hotell/logiverksamheter.

WWF:s guider

Världsnaturfondens kött- respektive fiskguide för enkel vägledning till mer hållbara val:

WWF:s köttguide i miniformat

WWF:s köttguide

WWF:s fiskguide i miniformat

WWF:s fiskguide

Märkningar

Det finns ett flertal märkningar för ekologiska, miljö- och rättvisemärkta livsmedel. Här beskrivs kortfattat vad olika märkningar innebär: Märkningar på mat

Green Key godkänner KRAV, EU-ekologiskt, Fairtrade, MSC, ASC eller märkningar med liknande kravnivå (såsom BIO-siegel, Debio och Luomu) för uppfyllnad av Green Keys livsmedelskriterier. Märkningar med lägre kravnivå godkänns inte, såsom Svenskt Sigill, Rainforrest Alliance och UTZ.