Livsmedel

Matsvinn

Matsvinn skapas i samband med beredning i kök och vid servering. Risken för matsvinn är extra stor vid bufféer med självservering.

Guiden Kasta mindre mat och Green Hoteliers guide innehåller praktiska tips för att förebygga och reducera matsvinn. De berättar hur ni kan nå besparingar i den egna driften och för miljön och ger råd om hur ni kan organisera arbetet, skapa rutiner och motivera medarbetarna till att förebygga matsvinn. Bra information om hur man kan minska svinnet finns även på Livsmedelsverkets webb.

Utbildningar

Nätverket Hållbara restauranger erbjuder medlemmar stöd i att bli en mer hållbar restaurang i form av workshops, egen coach, nulägesanalys samt inbjudan till nätverksträffar bl.a inom områdena miljö & klimat, kommunikation och ekonomi.

Bland annat Martin & Servera erbjuder utbildningar inom bl.a matsvinn, hållbar och växtbaserad matlagning.

Genom Matomatic kan ni få verktyg för att mäta och följa upp matsvinn i er restaurang.

WWF:s guider

Världsnaturfondens kött- respektive fiskguide för enkel vägledning till mer hållbara val:

WWF:s köttguide i miniformat

WWF:s köttguide

WWF:s fiskguide i miniformat

WWF:s fiskguide

Märkningar

Det finns ett flertal märkningar för ekologiska, miljö- och rättvisemärkta livsmedel. På Konsumentverkets webb kan du söka på vad olika märkningar innebär.

Föreningen Medveten konsumtion har sammanfattat alla märkningar inom livsmedel och erbjuder också en lättöverskådlig lista som kan skrivas ut och sättas upp.

Green Key godkänner KRAV, EU-ekologiskt, Fairtrade, MSC, ASC eller märkningar med liknande kravnivå (såsom BIO-siegel, Debio och Luomu) för uppfyllnad av Green Keys livsmedelskriterier. Märkningar med lägre kravnivå godkänns inte, såsom Svenskt Sigill, Rainforrest Alliance och UTZ.