Gästinformation  

Gästinformationen nedan beskriver ert miljöarbete med Green Key och vad gästerna kan göra för att bidra, på svenska och engelska. Genom att lägga upp informationen på webben och te.x i gästpärmar, TV-slinga och/eller allmänna utrymmen uppfyller ni alla kriteriers krav på gästinformation. Mallarna finns i olika versioner beroende på vilken typ av anläggning ni bedriver. Det går bra att göra mindre ändringar och modifiera text/layout etc. så att ni får den utformning ni önskar.

 

Gästinformation hotell

Gästinformation vandrarhem/camping

Gästinformation konferens


Gästinformation TV-slinga hotell

Gästinformation TV-slinga vandrarhem/camping

Gästinformation TV-slinga konferens

 

Green Key erbjuder också foldrar anpassade för hotell, vandrarhem/camping respektive konferens som innehåller all gästinformation som krävs enligt kriterierna. Foldrarna kan placeras te.x. i gästrum eller allmänna utrymmen.
Kontakta oss om ni är intresserade av att införskaffa dessa så skickar vi foldrarna med posten.

 

Green Key folder hotell

Green Key folder camping och vandrarhem

Green Key folder konferens

 

När ni erhållit er miljömärkning ska ni lägga upp information om Green Key och ert miljöarbete på er webb. Använd gärna mallen nedan och revidera efter era förutsättningar.

 

Gästinformation webb (hotell/vandrarhem/camping/konferens)

 


Ni hittar mer informationsmaterial i Toolbox på Green Keys internationella webb. Kontakta oss om ni vill få tillgång till denna.


 

Användning av logga

Efter att er anläggning erhållit Green Key-märkningen får ni tillgång till Green Keys logga. All hänvisning till och användning av Green Keys namn och logotyp måste följa riktlinjerna enligt Green Key Branding Guidelines.

 

Guide – kommunicera hållbarhet

Green Hotelier har skapat en guide för att kommunicera miljö- och hållbarhetsfrågor till gäster på ett intressant och effektivt sätt. Guiden ger också tydliga tips och exempel kring hur man ska tänka när man som turistanläggning kommunicerar sina miljö- och hållbarhetsinitiativ gentemot gäster och andra intressenter.