Dokumentation


Green Key-märkta anläggningar ska ha en uppdaterad digital eller fysisk miljöpärm, där aktuell dokumentation kring verksamhetens miljö-/hållbarhetsarbete finns samlat (kriterium 1.4). Dokumentationen ska visa uppfyllnad av Green Keys kriterier och kontrolleras bl.a. vid revision.

Nedan finns checklistor över vilka obligatoriska kriterier och poängkriterier som kräver dokumentation för er typ av verksamhet: