Dokumentation


Green Key-märkta anläggningar ska ha en uppdaterad elektronisk eller fysiskt miljöpärm, där relevant dokumentation kring verksamhetens miljö-/hållbarhetsarbete finns samlat (kriterium 1.4). Dokumentationen ska visa uppfyllnad av Green Keys kriterier och kontrolleras bl.a. vid revision.

En del obligatoriska kriterier ska dokumenteras, andra inte. Nedan finns checklistor över vilka obligatoriska kriterier som kräver dokumentation för er typ av verksamhet:

Green Keys textmall för de skriftliga rutiner som krävs finns att ladda ner under fliken Mallar & dokument.