Avfall

Läs mer om avfall och hur ni återvinner det på Förpackning- och tidningsinsamlingens och Svensk Glasåtervinnings webbsidor:

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Svensk Glasåtervinning

Hur sortera?

Alla verksamheter och företag är skyldiga att återvinna förpackningar och tidningar de använt. Här hittar du information om vad olika förpackningar ska återvinnas som.

Hur går återvinningen till?

Här kan du se filmer om hur olika förpackningar återvinns samt vilka miljövinster det bidrar med.

Mjuk- och hårdplast
Glas
Papper
Metall (stålplåt)
Metall (aluminium)

 

Lösningar för återvinning

Gäster ska erbjudas möjlighet till återvinning och informeras om hur och var de kan lämna sina förpackningar. Hur ni möjliggör detta för gäster avgör ni själva. Ett tips kan vara att införskaffa källsorteringskärl i gästrum, konferens och/eller lobby, te.x hållbara och individuellt anpassade produkter från Sortify.