Material

På sidorna i vänsterspalten samlar vi hjälpmedel och verktyg för att underlätta uppfyllande av Green Keys kriterier, te.x mallar, exempel och tips. Lösenord för att nå sidorna erhålls genom att kontakta Green Key Sverige.

Sidorna är tillgängliga för er som är miljömärkta eller planerar ansöka om en miljömärkning med Green Key.

Kontakta oss om ni har frågor eller om ni upplever att det är några hjälpmedel som saknas.