Green Key för vandrarhem och småskaligt boende

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet Green Key vandrarhemkriterier 2019-2021 med utförliga beskrivningar kring uppfyllande av respektive kriterium.

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet Green Key småskaligt boende 2019-2021 för anläggningar med färre än 15 rum, såsom mindre vandrarhem eller Bed & Breakfast.

Vissa kriterier kräver dokumentation som ska sparas i er miljömapp/pärm inför kontrollbesök. En checklista för vilka kriterier som ska dokumenteras hittar du här.

Mer information, mallar och exempel för respektive område i kriterierna finns här.