Priser

Årskostnad

Angivna priser är årskostnaden för Green Key-märkning av respektive kategori:

Hotell* (<50 rum):  5 000 kr/år + 55 kr/rum/år

Hotell* (>50 rum):  9 000 kr/år + 55 kr/rum/år

Konferensanläggning**: 15 000 kr

Vandrarhem och småskaligt boende: 2 500-7 500 kr

Camping och stugbyar: 5 000-10 000 kr

Moms tillkommer på angivna priser.


* Hotell med eller utan konferensdel.

** Konferensanläggning utan logimöjligheter.


Material

Green Key-flagga (150*225 cm): 390 kr*

Green Key-pins: 10 kr/st*


* Nya anläggningar som ansöker om Green Key får flagga och ett antal pins kostnadsfritt. 


Avtal

Här kan du se exempel på avtalet gällande Green Key för anslutna verksamheter. Avtalet anpassas härifrån utifrån er anläggningstyp, storlek mm.