Priser

Årskostnad

Angivna priser är årskostnaden för Green Key-märkning av respektive kategori:

Hotell* (<50 rum):  5 000 kr/år + 55 kr/rum/år

Hotell* (>50 rum):  9 000 kr/år + 55 kr/rum/år

Konferensanläggning**: 15 000 kr

Vandrarhem och småskaligt boende: 2 500-7 500 kr

Camping och stugbyar: 5 000-10 000 kr

Moms tillkommer på angivna priser.


* Hotell med eller utan konferensdel.

** Konferensanläggning utan logimöjligheter.


Material

Green Key-flagga (150*225 cm): 390 kr*

Green Key-pins: 10 kr/st*


* Nya anläggningar som ansöker om Green Key får flagga och ett antal pins kostnadsfritt.