Green Key för konferensanläggningar

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet Green Key kriterier konferens 2022-2025* med utförliga beskrivningar kring uppfyllande av respektive kriterium.

Flertalet kriterier kräver dokumentation, här hittar du en checklista över vilken dokumentation ni behöver upprätta.

Stödmaterial för uppfyllnad av kriterierna finns här.

 

* Kriterierna gäller för konferensanläggningar utan boende. För anläggningar som där konferens och logi erbjuds inom samma verksamhet används istället kriterierna för respektive kategori, t.ex. hotell eller vandrarhem.