Green Key för konferensanläggningar

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet Green Key konferenskriterier 2019-2021* med utförliga beskrivningar kring uppfyllande av respektive kriterium.

Vissa kriterier kräver dokumentation som ska sparas i er miljömapp/pärm inför kontrollbesök. En checklista för vilka kriterier som ska dokumenteras hittar du här.

Mer information, mallar och exempel för respektive område i kriterierna finns här.

* Kriterierna gäller för konferensanläggningar utan boende. För anläggningar som där konferens och logi/boende erbjuds inom samma verksamhet används istället kriterierna för respektive kategori, t.ex. hotell eller vandrarhem.