Green Key för hotell

Här kan du ladda ner kriteriedokumentet Green Key kriterier hotell 2022-2025 med utförliga beskrivningar kring uppfyllande av respektive kriterium.

Flertalet kriterier kräver dokumentation, här hittar du en checklista över vilken dokumentation ni behöver upprätta.

Stödmaterial för uppfyllnad av kriterierna finns här.