Ansök om Green Key

Såhär ser ansökningsprocessen ut för Green Key i sju steg:


1. Ta kontakt med oss per telefon eller mail, så kan vi svara på eventuella frågor och tillsammans göra upp en plan för ert arbete utifrån era förutsättningar.

2. Ladda ner och fyll i dokumentet Registreringsformulär Green Key för ansökan och maila till din kontaktperson på Green Key Sverige. När vi mottagit dokumentet registreras ni och ni får tillgång till Green Keys e-kriterieformulär och stödmaterial för uppfyllande av kriterierna.

3. Ladda ner och läs igenom Green Keys kriteriedokument för utförlig information om vad som krävs för respektive kriteriums uppfyllnad (se för er typ av anläggning i vänsterspalten).

Alla tillämpliga obligatoriska kriterier (O) ska uppfyllas på er anläggning och efterfrågade dokument upprättas i en elektronisk eller fysisk miljöpärm. Dokument som styrker de obligatoriska kriteriernas (O) uppfyllnad ska även laddas upp i ert onlineformulär inför ansökan.

Klicka här för mer information kring vilka kriterier som kräver dokumentation för er typ av verksamhet.

4. Meddela Green Key Sverige när er ansökan är klar. Ansökan är klar när:
– Alla obligatoriska kriterier är uppfyllda och ifyllda i ert onlineformulär med relevanta kommentarer.
– Dokumentation för de obligatoriska kriterierna har bifogats i er onlineformulär.
– All relevant dokumentation är upprättad i er miljöpärm/mapp.

Vi granskar därefter er uppfyllnad av kriterierna samt bifogad dokumentation och återkopplar till er, vanligtvis inom en till två veckor.

5. När ansökan är godkänd bokas ett kontrollbesök in på er anläggning där en revisor går igenom kriteriernas uppfyllnad och er miljöpärm på plats. Inom 2 veckor erhåller ni skriftlig återkoppling kring besöket med information om eventuella kompletteringar som krävs för en miljömärkning.

6. Er ansökan behandlas av Green Keys svenska styrgrupp för slutligt formellt godkännande.

7. Vid godkänd ansökan erhåller er anläggning miljömärkningen Green Key och vi skickar certifikat, skylt samt övrigt material. Er anläggnings miljömärkning publiceras på Green Keys nationella och internationella webbsida.