Ansök om Green Key

Såhär ser ansökningsprocessen ut för Green Key i sju steg:


1. Kontakta oss om ni vill ansöka om Green Key. Ni tilldelas en kontaktperson för ansökan och vi kan svara på eventuella frågor via mail eller boka in ett Teams-möte för att hjälpa er komma igång.

2. Ladda ner och fyll i dokumentet Registreringsformulär Green Key för ansökan och maila till din kontaktperson på Green Key Sverige. När vi mottagit dokumentet registreras ni och ni får tillgång till Green Keys e-kriterieformulär och stödmaterial för uppfyllande av kriterierna.

3. Ladda ner och läs igenom Green Keys kriteriedokument för utförlig information om vad som krävs för respektive kriteriums uppfyllnad (se för er typ av anläggning i vänsterspalten).

Alla tillämpliga obligatoriska kriterier (O) ska uppfyllas på er anläggning och efterfrågade dokument upprättas i en elektronisk eller fysisk miljöpärm. Dokument som styrker de obligatoriska kriteriernas (O) uppfyllnad ska även laddas upp i ert e-kriterieformulär inför ansökan.

Klicka här för mer information kring vilka kriterier som kräver dokumentation för er typ av verksamhet.

Vi finns här för stöd och hjälp under hela er ansökningsprocess och bokar gärna in regelbundna telefonmöten för avstämning kring kriterierna.

4. Meddela Green Key Sverige när er ansökan är klar. Ansökan är klar när:
– Alla obligatoriska kriterier är uppfyllda och ifyllda i ert e-kriterieformulär med relevanta kommentarer.
– Dokumentation för de obligatoriska kriterierna har bifogats i ert e-kriterieformulär.
– All relevant dokumentation är upprättad i er miljöpärm/mapp.

Vi granskar därefter er uppfyllnad av kriterierna samt bifogad dokumentation och återkopplar till er, vanligtvis inom en till två veckor.

5. När ansökan är godkänd bokas en revision in på er anläggning där en revisor går igenom kriteriernas uppfyllnad på plats. Inom en vecka erhåller ni skriftlig återkoppling kring revisionen med information om eventuella kompletteringar som krävs för en miljömärkning.

6. Er ansökan behandlas av Green Keys svenska styrgrupp för slutligt formellt godkännande.

7. Vid godkänd ansökan erhåller er anläggning miljömärkningen Green Key och vi skickar certifikat, skylt samt övrigt material. Er anläggnings miljömärkning publiceras på Green Keys nationella och internationella webbsida.