Varför välja Green Key?

Minskad miljöpåverkan och minskade kostnader

Green Key letar ständigt efter nya, hållbara metoder för drift samt ny teknik, för att minska den totala miljöpåverkan genom lägre användning av energi, vatten och avfall. På så vis hjälper även Green Key anläggningar som deltar att minska sina kostnader.

Adderar värde

Ett trovärdigt miljöarbete blir allt viktigare för resenärer och företag vid val av logi och konferens. Green Key-märkningen symboliserar ett åtagande för miljö och hållbar utveckling, som är attraktivt för potentiella gäster och i upphandlingar.

Utbildning

Green Key sätter stort fokus på att informera och involvera gästerna i anläggningens miljö- och hållbarhetsarbete. Även personal som arbetar på anläggningen ska vara väl informerade och utbildade inom miljö och hållbarhet.

Marknadsföring

Efter att en anläggning tilldelats Green Key, kan miljömärkningen och dess logga användas för att visa upp verksamhetens engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Läs mer på Green Keys internationella webb.