Green Keys nationella styrgrupp

Det beslutande organet för Green Key i Sverige består av en nationell styrgrupp. Styrgruppen består av representanter från den svenska hållbarhets- och besöksbranschen med bred kunskap om hållbarhet, turism och destinationer. Det är styrgruppen som beslutar om övergripande frågor som berör miljömärkningen, till exempel nya nationella kriterier samt vilka anläggningar som tilldelas Green Key.

Håll Sverige Rent

Joakim Brodahl representerar HSR i Green Keys styrgrupp. Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Deras vision är ett skräpfritt Sverige. Håll Sverige Rent jobbar efter devisen att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

SCR Svensk Camping

Bertil Persson representerar SCR i Green Keys styrgrupp. SCR Svensk Camping ansvarar för den övergripande marknadsföringen av campingplatserna i Sverige och man tillhandahåller också olika administrativa system och rutiner för campingplatserna. Man främjar även medlemmarnas tekniska, ekonomiska och juridiska utveckling. Dessutom ger man medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande deras campingverksamhet. De arbetar också med att utreda och engagera sig i olika kvalitetsfrågor.

Föreningen Sveriges Ekokommuner

ekokommunMagnus Larsson representerar Sveriges Ekokummuner i Green Keys styrgrupp. Sveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara. Genom gemensamma nyckeltal följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna går mot en hållbar utveckling. Idag finns 108 medlemmar varav 102 kommuner och 6 regioner. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning, vilket innebär att
miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning.

Falköpings kommun

Anna Martinez är oberoende expert inom hållbar turism och jobbar på uppdrag av Falköpings kommun. Anna är även rådgivare för Meet the Locals som fokuserar på delningsekonomi inom turistindustrin och har tidigare jobbat som hållbarhetsexpert på Turistrådet Västsverige. Falköpings kommun satsar med nytänkande på att skapa en mer hållbar destination och besöksnäring i hela regionen. Anna bedömer och godkänner inte anläggningar som ansöker om
Green Key inom Falköpings kommun.