Green Keys nationella styrgrupp/jury

Det beslutande organet för Green Key i Sverige består av en nationell styrgrupp tillika jury. Styrgruppen/juryn består av representanter från den svenska hållbarhets- och besöksbranschen med bred kunskap om hållbarhet, turism och destinationer. Det är styrgruppen/juryn som beslutar om övergripande frågor som berör miljömärkningen, till exempel nya nationella kriterier samt vilka anläggningar som tilldelas Green Key.

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning,
ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar.
Deras vision är ett skräpfritt Sverige. Håll Sverige Rent jobbar efter devisen att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle. Joakim Brodahl representerar HSR i Green Keys styrgrupp.

STF – Svenska Turistföreningen

STF – Svenska Turistföreningen vill få människor att upptäcka Sverige. STF är en av
Sveriges största ideella organisationer med ca 235.000 medlemmar och i
verksamheten finns över 300 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor.
STF driver även opinionsbildning inom natur- och kulturturism i Sverige.
Maria Lidberg representerar STF i Green Keys styrgrupp.

SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping ansvarar för den övergripande marknadsföringen av campingplatserna
i Sverige och man tillhandahåller också olika administrativa system och rutiner för
campingplatserna. Man främjar även medlemmarnas tekniska, ekonomiska och juridiska utveckling.
Dessutom ger man medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande deras
campingverksamhet. De arbetar också med att utreda och engagera sig i olika kvalitetsfrågor.
Bertil Persson representerar SCR i Green Keys styrgrupp.

Föreningen Sveriges Ekokommuner

ekokommunSveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara.  Genom de gemensamma nyckeltalen följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna går mot en hållbar utveckling. Idag finns det 74 Ekokommuner. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning. Ellinor Avsan representerar Sveriges Ekokummuner
i Green Keys styrgrupp.