FEEs principer för miljöutbildning

Green Key drivs av Foundation for Environmental Education (FEE), vars främsta syfte att driva Green Key är den miljöutbildande komponenten och den ökade miljömedvetenheten som programmet skapar. FEE har formulerat åtta miljömässiga utbildningsprinciper som alla program, inklusive Green Key, ska följa:


1)  Säkerställa att deltagarna är engagerade i lärande- och utbildningsprocessen.

2)  Ge deltagarna möjlighet att fatta välgrundade beslut och åtgärder om hållbarhetsfrågor i verkliga livet.

3)  Uppmuntra deltagarna att aktivt arbeta tillsammans och involvera lokalsamhället i samarbeten för lösningar.

4)  Stöd till deltagarna att granska sina antaganden, kunskaper och erfarenheter för att utveckla ett kritiskt tänkande och vara öppna för förändring.

5) Uppmuntra deltagarna att vara medvetna om kulturella aspekter som en integrerad del i hållbarhetsfrågor.

6)  Uppmuntra deltagarna att dela inspirerande berättelser om deras prestationer, värderingar och misslyckanden, för att lära av dem och för att stödja varandra.

7)  Kontinuerligt utforska, testa och dela innovativa metoder och tekniker.

8) Se till att kontinuerliga förbättringar sker genom övervakning och utvärdering.


Läs mer om FEEs principer för miljöutbildning på Green Keys internationella webb.