Green Key policydokument

Hållbarhetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur Green Key Sverige (särskilt företagsnamn till Ecobi AB) samlar in och använder information för kunder hos oss och/eller de som använder våra tjänster. Policyn kan komma att uppdateras löpande.

Vad sparar vi och hur använder vi informationen?

När du kontaktar oss via webb, e-post, vid ansökan om miljömärkningen Green Key eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev lämnar du information om dig själv; ditt namn, din e-postadress och ev. telefonnummer.

Vid ansökan om miljömärkningen Green Key och under tiden en anläggning är miljömärkt behöver vi ha kontaktuppgifter till miljöansvarig samt eventuellt andra nyckelpersoner på anläggningen. Vi använder uppgifterna för att kunna kontakta er vid frågor som berör ert arbete med Green Key. Därutöver kan vi behöva begära in underlag som innehåller personuppgifter (namn) för att kunna verifiera uppfyllnad av vissa kriterier. Sådan information raderas efter kontroll och lagras därmed inte. Vi behöver även använda viss personinformation i samband med fakturahantering.

Lämnar vi ut information till andra aktörer?

I Green Key Internationals databas behöver vi registrera namn samt e-postadress till de som är miljöansvariga på de aktiva svenska Green Key-anläggningarna. Denna databas hanteras av Foundation for Environmental Education (FEE).

I övrigt lämnar vi inte ut några personuppgifter till extern part. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Varför sparar vi information?

För att kunna hålla kontakt med aktiva och intresserade anläggningar behöver vi ha kontaktuppgifter till åtminstone miljöansvarig på varje anläggning. Vi behöver dessutom uppgifterna för att uppfylla Green Keys Internationals krav.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Ecobi AB, org. nr 556449-6718, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Använder vi cookies?

Ja, vi använder cookies för att kunna utvärdera vår webbplats med hjälp av Google Analytics.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn
Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden och vi rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor för att kunna hålla dig uppdaterad och ta del av den senaste versionen.

Vill du ta bort din information från vår databas?

Om du vill att vi raderar dina uppgifter från våra system, vänligen kontakta oss på info@greenkey.se.

Du kan också begära rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Det gör du enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till info@greenkey.se

Du har även rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig, hur vi har samlat in dem, vad vi använder dem till och vem vi har delat dem med. Du har rätt att göra detta en gång per år utan kostnad.

Vi behöver spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du synpunkter om vår integritetspolicy eller har du frågor om hur vi hanterar dina uppgifter är du mer än välkommen att kontakta oss på info@greenkey.se

 

Datum för senaste uppdatering: 2021-02-04