Green Keys policy-dokument


Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur Green Key Sverige samlar in och använder information för kunder hos oss och/eller de som använder våra tjänster. Policyn kan komma att uppdateras löpande.

Hur använder vi informationen?

När ni kontaktar oss via webb, e-post, vid ansökan om Green Key eller anmäler dig till mailutskick så lämnar du information om dig själv; ditt namn, din e-postadress och ev. telefonnummer. Green Key Sverige använder uppgifterna för att kunna kontakta er vid frågor som berör ert arbete med Green Key. Vi behöver också använda viss personinformation i samband med fakturahantering. Därutöver kan vi behöva begära in underlag som innehåller personuppgifter (namn) för att kunna verifiera uppfyllnad av vissa kriterier. Sådan information raderas efter kontroll och lagras därmed inte. Vi behöver även registrera kontaktperson, telefonnummer samt e-postadress för alla aktiva svenska Green Key-anläggningar i Green Key Internationals databas. Denna databas hanteras av Foundation for Environmental Education.

Lämnar vi ut information till andra aktörer?

I reglerna för Green Key ingår att deltagande verksamheter inklusive kontaktperson registreras i ett databassystem hos Green Key International (Citrix – av samma typ som Green Key Sverige använder). Uppgifterna som sparas är namn, telefonnummer och e-post. I övrigt lämnar Green Key Sverige inte ut några personuppgifter till extern part. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Varför sparar vi information?

För att kunna hålla kontakt med aktiva och intresserade anläggningar behöver Green Key Sverige ha kontaktuppgifter till åtminstone miljöansvarig på varje anläggning. Vi behöver dessutom uppgifterna för att uppfylla Green Keys internationella krav.

Vem är dataskyddsansvarig på Green Key Sverige?

Green Key Sveriges verksamhetsansvarige är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är insatta i hur vi bearbetar information.

Använder vi cookies?

Ja, vi använder cookies för att kunna utvärdera vår webbplats med hjälp av Google Analytics.

Vill du ta bort din information från vår databas?

Om du vill att vi tar bort dig från våra system, vänligen kontakta oss på info@greenkey.se. Vi behöver spara den information som utgör underlag för ekonomiska transaktioner. Informationen behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Vi hoppas att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du frågor om hur vi hanterar dina uppgifter så är du mer än välkommen att kontakta oss på info@greenkey.se.

Datum för senaste uppdatering: 2018-05-24