Green Keys mål och syfte

Green Key är en internationellt ledande miljömärkning för verksamheter inom turistbranschen som vill arbeta med hållbarhetsfrågor och minska sin miljöpåverkan. Miljömärkta logi- och konferensverksamheter följer strikta kriterier som fastställts av Foundation for Environmental Education (FEE), men anpassats efter nationella förutsättningar. En Green Key-märkning visar gästen att logi- eller konferensverksamheten bidrar till att göra en skillnad miljö- och hållbarhetsmässigt. De höga krav som ställs på Green Key-märkta anläggningar upprätthålls genom grundlig dokumentation och regelbundna kontroller.


Green Keys mål och syfte är att:

1. Öka användningen av miljövänliga och hållbara metoder i driften av logi- och konferensanläggningar, och därmed reducera den totala användningen av resurser.

2. Öka medvetenheten kring miljö och hållbarhet och skapa beteendeförändringar hos gäster, personal och leverantörer på enskilda anläggningar.

3. Öka användningen av miljövänliga och hållbara metoder samt öka medvetenheten kring miljö och hållbarhet, för att skapa beteendeförändringar inom turistnäringen i stort.


Varför välja Green Key?

Förnyelse

Green Key letar ständigt efter nya, hållbara metoder för drift samt ny teknik, för att minska den totala miljöpåverkan genom lägre användning av energi, vatten och avfall. På så vis hjälper även Green Key anläggningar som deltar att minska sina kostnader.

Adderar värde

Ett trovärdigt miljöarbete blir allt viktigare för resenärer och företag vid val av logi och konferens. Green Key-märkningen symboliserar ett åtagande för miljö och hållbar utveckling, som är attraktivt för potentiella gäster.

Utbildning

Green Key sätter stort fokus på att informera och involvera gästerna i anläggningens miljö- och hållbarhetsarbete. Även personal som arbetar på anläggningen ska vara väl informerade och utbildade inom miljö och hållbarhet.

Marknadsföring

Efter att en anläggning tilldelats Green Key, kan miljömärkningen och dess logga användas för att visa upp verksamhetens engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor.

Läs mer på Green Keys internationella webb.