Green Keys mål och syfte

Green Key är en internationellt ledande miljömärkning för verksamheter inom turistbranschen som vill arbeta med hållbarhetsfrågor och minska sin miljöpåverkan. Miljömärkta logi- och konferensverksamheter följer strikta kriterier som fastställts av Foundation for Environmental Education (FEE), men anpassats efter nationella förutsättningar. En Green Key-märkning visar gästen att logi- eller konferensverksamheten bidrar till att göra en skillnad miljö- och hållbarhetsmässigt. De höga krav som ställs på Green Key-märkta anläggningar upprätthålls genom grundlig dokumentation och regelbundna kontroller.


Green Keys mål och syfte är att:

1. Öka användningen av miljövänliga och hållbara metoder i driften av logi- och konferensanläggningar, och därmed reducera den totala användningen av resurser.

2. Öka medvetenheten kring miljö och hållbarhet och skapa beteendeförändringar hos gäster, personal och leverantörer på enskilda anläggningar.

3. Öka användningen av miljövänliga och hållbara metoder samt öka medvetenheten kring miljö och hållbarhet, för att skapa beteendeförändringar inom turistnäringen i stort.