Vi på Green Key Sverige

Vi är idag i huvudsak tre personer som jobbar med Green Key i Sverige: Louise Rabilloud, Hannah Börjesson och Emma Paulin Ström. Därtill har vi ett antal externa revisorer regionalt som hjälper till med kontrollbesök på anläggningarna.

 

Louise Rabilloud är verksamhetsansvarig för Green Key Sverige (VD på Ecobi AB). Hon är civilekonom med en masterexamen i hållbar utveckling från Linköping Universitet. Louise ansvarar för ekonomi och utveckling och jobbar även med nya ansökningar, revisioner, miljörapporter och kriteriernas utveckling.

Du når Louise på louise@greenkey.se eller 073-692 54 53.

 

 

Hannah Börjesson är nationell operatör på Green Key Sverige och har en dubbel examen i miljövetenskap och företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring/kommunikation. Hannah ansvarar bl.a. för kontakten med Green Key International, samordning och utbildning av Green Keys externa revisorer, kommunikation/webb, nya ansökningar, revisioner och kriteriernas utveckling.

Du når Hannah på hannah@greenkey.se eller 070-091 77 73.

 

Emma Paulin Ström är hållbarhetssamordnare på Green Key Sverige och har en kandidat i företagsekonomi från Tilburg Universitet och masterexamen i miljövetenskap från Södertörns Högskola. Emma ansvarar bl.a. för miljörapporteringar, revision, utbildningar och kommunikation.

Du når Emma på emma@greenkey.se eller 0730-88 07 76.

 

 

 

Henrik_bild

Henrik Alsén är nationell operatör för FEE:s miljömärkning Blå Flagg i Sverige (som drivs av Ecobi AB). För Green Key gör Henrik bl.a. revisioner. Henrik har en examen i industriell ekonomi samt flerårig erfarenhet av att arbeta med olika miljömärkningar från sina 15 år på stiftelsen Håll Sverige Rent.  

Du når Henrik på henrik@blaflagg.org eller 070-794 77 73.

 

 

 

Green Key Sveriges externa revisorer

Per Sjöberg har tidigare jobbat med ISO-standarder och genomför revisioner i mellansverige. Per har sin bas i Östhammar och Åre.
Du når Per på per@facilitatepartner.se eller 073-033 56 65.

Lars Alm har tidigare varit ansvarig för bland annat miljömärkningar på Håll Sverige Rent. Lars har sin bas i Ludvika men gör revisioner i stort sett i hela Sverige.
Du når Lars på lars.alm1951@gmail.com eller 070-723 72 49.

Martin Karlsson var projektledare för Green Key under ett antal år under 2000-talet. Martin utgår ifrån Luleå och utför revisioner i huvudsak i norra Sverige.
Du når Martin på martin@abnovo.se eller 070-687 60 52.

 

Företagsuppgifter  

Green Key Sverige, särskilt företagsnamn till Ecobi AB
Organisationsnummer: 556449- 6718

VD Ecobi AB: Louise Rabilloud
073-692 54 53
louise@greenkey.se