Om Green Key

feeGreen Key är en internationell miljömärkning med över 3000 miljömärkta anläggningar i över 60 länder globalt. Bakom Green Key står den ideella organisationen Foundation för Environmental Education (FEE) som startade sin verksamhet 1981 och idag driver totalt fem miljöprogram. Förutom Green Key är dessa program Blå Flagg, Grön Flagg, Unga reportrar och Skogen i skolan.

Internationellt stödjs FEE av flera internationellt erkända organisationer inom miljö- och utbildningsfrågor, såsom United Nations Environment Programme (UNEP), World Tourism Organization (UNWTO) och UNESCO. Sedan 2019 är Green Keys kriterier erkända av Global Sustainable Tourism Council.

Läs mer om Green Keys uppbyggnad och historia på Green Keys internationella webb och i spalten till vänster.