Covid-19

2020-04-08
Turismbranschen nationellt och globalt är utan tvekan hårt drabbade av Covid-19-pandemin. Många Green Key-märkta anläggningar kämpar hårt för överlevnad, och vi har full förståelse för att miljömärkta anläggningars hållbarhetsarbete antingen inte är möjligt att genomföra för tillfället eller inte har högsta prioritet.

Vi ämnar underlätta för våra miljömärkta anläggningar i denna kris på alla sätt vi kan. Green Key International har tagit fram en handlingsplan som bl.a innebär att anläggningar kan behålla sin miljömärkning och få den förlängd längre än normalt. Vänligen kontakta oss om ni har några frågor kring detta. I nuläget hör vi av oss till alla anläggningar som inom en snar framtid ska ha ett besök eller skicka in sin miljörapport till oss för förnyande av miljömärkningen.

Green Key International har samlat några tips på hur ni kan upprätthålla er verksamhet under och efter krisen. Ni kan ladda ner informationen här:

COVID-19 tips

Dessutom har Green Key International lanserat en #GreenKeyCares-kampanj för att dela bästa praxis och solidaritet i vårt globala nätverk av miljömärkta anläggningar. Om ni vill dela med er av vad ni gör, eller om ni har några tips för andra turistföretag som ni vill dela, vänligen kontakta oss eller använd hashtaggen #GreenKeyCares i sociala medier.

Ta hand om er!

/Green Key Sverige

Nya kriterier 2021

2020-03-24
Green Keys kriterier revideras vart fjärde år för att vara uppdaterade och relevanta. Green Key International är i den slutliga processen med att ta fram nya internationella kriterier. Därefter kommer kriterierna anpassas efter nordiska och nationella förutsättningar. Ni är varmt välkomna att lämna synpunkter eller förslag kring nya kriterier till oss.

Processen med att revidera de nationella kriterierna kommer tas vid under hösten 2020 och de nya kriterierna kommer börja gälla i Sverige och internationellt den 1 juli 2021.

Reviderade kriterier januari 2019 – juni 2020

2019-01-30
Sedan den 1 januari 2019 ligger Green Keys reviderade kriterier uppe på webben för respektive kategori (giltighetsperiod 1 januari 2019 – 30 juni 2020). Även onlineformulären för Green Keys kriterier har uppdaterats. Merparten av ändringarna är förtydliganden i förklaringstexterna för kriterierna från internationellt håll för att nå upp till kraven för ackreditering enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Därtill har det nationellt främst lagts till förtydliganden i kriterierna och förklaringstexterna för att lättare förstå hur kriterier ska uppfyllas, vilken typ av dokumentation som krävs samt att ett antal nya poängkriterier har tillkommit. Hör mer än gärna av er till oss om ni har frågor kring de reviderade kriterierna.

Uppdaterade kriterier – krav från GSTC

2018-08-08
Under året har förklaringstexter till Green Keys kriterier revideras internationellt för att nå upp till kraven enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Det kommer också tillkomma mindre ändringar gällande kriterierna nationellt. Ändringarna innefattar mestadels förtydliganden och börjar gälla den 1 januari 2019. Vi kommer skicka ut mer information om revideringarna i höst.

International Year of Sustainable Tourism for Development

2017-04-03
2017 har utsetts till ett internationellt år för hållbar turism av World Tourism Organisation, UNWTO, för att öka medvetenheten om hållbar turismutveckling bland allmänheten och beslutsfattare i den offentliga och privata sektorn. Under 2017 kommer UNWTO mobilisera berörda parter att arbeta tillsammans för att göra turismen till en katalysator för positiv förändring. Green key är partner och officiell “vän” till IY2017.

Klicka här för att läsa mer om vad året innebär. Ni kan bidra till uppmärksamhet och medvetenhet kring initiativet genom att skapa ett event med fokus på hållbarhet på er anläggning. Anmäl ert event på webben för IY2017. Meddela gärna oss på Green Key Sverige om ert event så kan vi lyfta fram det i våra kanaler.

Nya kriterier 2017

2017-03-22
Vart femte år görs en större revidering av Green Keys kriterier. De internationella kriterierna godkändes under våren 2016 av Green Keys Internationella styrgrupp efter att ha erhållit sk Recognition från Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Den svenska anpassningen av kriterierna är avslutad och den svenska uppsättningen av kriterierna för respektive kategori återfinns under “Kriterier och ansökan”.