Praktisera på Green Key som junior konsult

2021-02-03

Vill du bidra till att göra Sveriges besöksnäring mer hållbar? 

Vi söker en kunnig person inom miljö- och hållbarhetsområdet som brinner för att göra skillnad. Vi hjälper dagligen företag inom besöksnäringen med sitt hållbarhetsarbete och vi behöver bli fler!

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöksbranschen med fler än 3000 miljömärkta anläggningar i över 60 länder världen över. I Sverige är över 160 hotell, vandrarhem, campingar och konferensanläggningar miljömärkta med Green Key. Vi vill sträva efter att fler anläggningar miljömärker sig för att driva på hållbarhetsarbetet i besöksnäringen.

Vi erbjuder dig en lärorik praktikperiod med omväxlande arbetsuppgifter, självständigt arbete och möjlighet att utveckla dina färdigheter inom praktiskt hållbarhetsarbete.

Din bakgrund

Du är nyexaminerad från universitet/högskola eller befinner dig i den senare delen av dina studier med inriktning mot miljö/hållbarhetsområdet. Har du tidigare arbetat eller praktiserat på hotell, vandrarhem eller annan turistanläggning är det ett plus.

Vi tror att du har

Arbetsuppgifter bl.a.

Intresseanmälan

Skicka ett kort mail till louise@greenkey.se om varför du vill praktisera hos oss samt länka till din LinkedIn sida (eller bifoga CV). Vi behöver din ansökan så snart som möjligt!

Praktikperioden omfattar 20 veckor, ca 10–20 h/v lite beroende på dina förutsättningar, med start så snart som möjligt. OBS! Under rådande pandemi följs Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. För att upprätthålla en säker arbetsmiljö kommer arbetet att ske hemifrån under hela praktiken.

Läs mer om oss på www.greenkey.se.

Ändring av ansvarig organisation

2020-12-22
Henrik Alsén har varit ansvarig för Green Key i drygt fem år men lämnar nu över stafettpinnen till vår kollega Louise Rabilloud från och med 1 januari 2021. Henrik kommer jobba kvar inom Green Key men med andra arbetsuppgifter. Skiftet innebär inga förändringar för er i det praktiska arbetet. Däremot kommer ansvarig organisation och organisationsnummer ändras från Green Key Sverige AB till Ecobi AB.

Möjlighet till uppskov årlig rapportering

2020-08-17
På grund av rådande läge finns vid behov möjlighet till uppskov av årlig rapport och förnyande av miljömärkningen samt besök. Vi kontaktar löpande de anläggningar som ska förnya sitt certifikat för att stämma av läget, och kommer fortsatt göra så nu under hösten, så länge det rådande läget p.g.a. Covid-19 fortsätter. Kontakta oss gärna vid frågor.

Förtydligande Green Keys kriterier och Covid-19

2020-06-30
Som gäst ska man känna sig trygg och säker när man bor på en Green Key-märkt anläggning. Vi förmodar att många gäster, så länge Covid-19 fortsätter spridas, kommer kräva av anläggningar att vidta försiktighetsåtgärder för att gästen ska känna sig trygg, t.ex. ökad städning/desinficering och engångsförpackningar.

Oavsett Green Keys krav så går riktlinjer från myndigheter om undvikande av smittspridning först. Om det skulle finnas delar i Green Keys kriterier som påverkar en anläggnings möjligheter att jobba enligt nya riktlinjer och rutiner under Covid-19, så gör Green Key tillfälliga undantag i kriterierna för detta.

För förtydligande så finns i Green Keys kriterier ett valfritt poängkriterium om att undvika engångsförpackningar för smör, marmelad etc. Detta kriterium är inte obligatoriskt, dvs. er anläggning tillåts använda engångsförpackningar, t.ex. på frukostbuffén.

Vad gäller engångsartiklar som t.ex. muggar och tallrikar så ska detta enligt kriterierna inte erbjudas gästen som standard och som enda alternativ. Men, det får givetvis stå t.ex. pappmuggar vid sidan av porslinskopparna. Gästen ska inte nekas om denne önskar t.ex. en engångsmugg.

När det gäller desinfektionsmedel tillåter kriterierna att detta används om det krävs av hygien- eller hälsoskäl. Under denna tid med Covid-19 finns således inga restriktioner i Green Keys kriterier gällande användning av desinfektionsmedel.

Om ni har några ytterligare frågor om Green Keys kriterier i relation till Covid-19, eller är osäkra på hur kriterierna ska tolkas, tveka inte att kontakta oss.

Covid-19

2020-04-08
Besöksbranschen nationellt och globalt är utan tvekan hårt drabbade av Covid-19-pandemin. Många Green Key-märkta anläggningar kämpar hårt för överlevnad, och vi har full förståelse för att miljömärkta anläggningars hållbarhetsarbete antingen inte är möjligt att genomföra för tillfället eller inte har högsta prioritet.

Vi ämnar underlätta för våra miljömärkta anläggningar i denna kris på alla sätt vi kan. Green Key International har tagit fram en handlingsplan som bl.a innebär att anläggningar kan behålla sin miljömärkning och få den förlängd längre än normalt. Vänligen kontakta oss om ni har några frågor kring detta. I nuläget hör vi av oss till alla anläggningar som inom en snar framtid ska ha ett besök eller skicka in sin miljörapport till oss för förnyande av miljömärkningen.

Green Key International har samlat några tips på hur ni kan upprätthålla er verksamhet under och efter krisen. Ni kan ladda ner informationen här:

COVID-19 tips

Green Key International lanserat en #GreenKeyCares-kampanj för att dela bästa praxis och solidaritet i vårt globala nätverk av miljömärkta anläggningar. Om ni vill dela med er av vad ni gör, eller om ni har några tips för andra turistföretag som ni vill dela, vänligen kontakta oss eller använd hashtaggen #GreenKeyCares i sociala medier.

Nya kriterier 2021

2020-03-24
Green Keys kriterier revideras vart fjärde år för att vara uppdaterade och relevanta. Green Key International är i den slutliga processen med att ta fram nya internationella kriterier. Därefter kommer kriterierna anpassas efter nordiska och nationella förutsättningar. Ni är varmt välkomna att lämna synpunkter eller förslag kring nya kriterier till oss.

Processen med att revidera de nationella kriterierna kommer tas vid under hösten 2020 och de nya kriterierna kommer börja gälla i Sverige och internationellt den 1 juli 2021.

Reviderade kriterier januari 2019 – juni 2020

2019-01-30
Sedan den 1 januari 2019 ligger Green Keys reviderade kriterier uppe på webben för respektive kategori (giltighetsperiod 1 januari 2019 – 30 juni 2020). Även onlineformulären för Green Keys kriterier har uppdaterats. Merparten av ändringarna är förtydliganden i förklaringstexterna för kriterierna från internationellt håll för att nå upp till kraven för ackreditering enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Därtill har det nationellt främst lagts till förtydliganden i kriterierna och förklaringstexterna för att lättare förstå hur kriterier ska uppfyllas, vilken typ av dokumentation som krävs samt att ett antal nya poängkriterier har tillkommit. Hör mer än gärna av er till oss om ni har frågor kring de reviderade kriterierna.

Uppdaterade kriterier – krav från GSTC

2018-08-08
Under året har förklaringstexter till Green Keys kriterier revideras internationellt för att nå upp till kraven enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Det kommer också tillkomma mindre ändringar gällande kriterierna nationellt. Ändringarna innefattar mestadels förtydliganden och börjar gälla den 1 januari 2019. Vi kommer skicka ut mer information om revideringarna i höst.

International Year of Sustainable Tourism for Development

2017-04-03
2017 har utsetts till ett internationellt år för hållbar turism av World Tourism Organisation, UNWTO, för att öka medvetenheten om hållbar turismutveckling bland allmänheten och beslutsfattare i den offentliga och privata sektorn. Under 2017 kommer UNWTO mobilisera berörda parter att arbeta tillsammans för att göra turismen till en katalysator för positiv förändring. Green key är partner och officiell “vän” till IY2017.

Klicka här för att läsa mer om vad året innebär. Ni kan bidra till uppmärksamhet och medvetenhet kring initiativet genom att skapa ett event med fokus på hållbarhet på er anläggning. Anmäl ert event på webben för IY2017. Meddela gärna oss på Green Key Sverige om ert event så kan vi lyfta fram det i våra kanaler.

Nya kriterier 2017

2017-03-22
Vart femte år görs en större revidering av Green Keys kriterier. De internationella kriterierna godkändes under våren 2016 av Green Keys Internationella styrgrupp efter att ha erhållit sk Recognition från Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Den svenska anpassningen av kriterierna är avslutad och den svenska uppsättningen av kriterierna för respektive kategori återfinns under “Kriterier och ansökan”.