Reviderade kriterier januari 2019 – december 2020

2019-01-30
Sedan den 1 januari 2019 ligger Green Keys reviderade kriterier uppe på webben för respektive kategori (giltighetsperiod 1 januari 2019 – 31 december 2020). Även onlineformulären för Green Keys kriterier har uppdaterats. Merparten av ändringarna är förtydliganden i förklaringstexterna för kriterierna från internationellt håll för att nå upp till kraven för ackreditering enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Därtill har det nationellt främst lagts till förtydliganden i kriterierna och förklaringstexterna för att lättare förstå hur kriterier ska uppfyllas, vilken typ av dokumentation som krävs samt att ett antal nya poängkriterier har tillkommit. Hör mer än gärna av er till oss om ni har frågor kring de reviderade kriterierna.

Uppdaterade kriterier – krav från GSTC

2018-08-08
Under året har förklaringstexter till Green Keys kriterier revideras internationellt för att nå upp till kraven enligt Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Det kommer också tillkomma mindre ändringar gällande kriterierna nationellt. Ändringarna innefattar mestadels förtydliganden och börjar gälla den 1 januari 2019. Vi kommer skicka ut mer information om revideringarna i höst.

International Year of Sustainable Tourism for Development

2017-04-03
2017 har utsetts till ett internationellt år för hållbar turism av World Tourism Organisation, UNWTO, för att öka medvetenheten om hållbar turismutveckling bland allmänheten och beslutsfattare i den offentliga och privata sektorn. Under 2017 kommer UNWTO mobilisera berörda parter att arbeta tillsammans för att göra turismen till en katalysator för positiv förändring. Green key är partner och officiell “vän” till IY2017.

Klicka här för att läsa mer om vad året innebär. Ni kan bidra till uppmärksamhet och medvetenhet kring initiativet genom att skapa ett event med fokus på hållbarhet på er anläggning. Anmäl ert event på webben för IY2017. Meddela gärna oss på Green Key Sverige om ert event så kan vi lyfta fram det i våra kanaler.

Nya kriterier

2017-03-22
Vart femte år görs en större revidering av Green Keys kriterier. De internationella kriterierna godkändes under våren 2016 av Green Keys Internationella styrgrupp efter att ha erhållit sk Recognition från Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Den svenska anpassningen av kriterierna är avslutad och den svenska uppsättningen av kriterierna för respektive kategori återfinns under “Kriterier och ansökan”.