Green Key Sverige

Vi är idag i huvudsak två personer som jobbar med Green Key; Henrik Alsén och Hannah Börjesson. Henrik arbetar i Varberg och Hannah i Stockholm och därtill har vi ett antal externa personer regionalt som hjälper till med besök/kontroller på anläggningarna.

Henrik_bild

Henrik Alsén är verksamhetsansvarig på Green Key Sverige. Han har en examen i industriell ekonomi och flerårig erfarenhet av att arbeta med olika miljömärkningar från sina 15 år på stiftelsen Håll Sverige Rent. Henrik har ansvar för bland annat kriterier, uppföljning och besök, styrgrupp/jury, samarbeten och ekonomi.

IMG_1684

Hannah Börjesson är nationell koordinator på Green Key Sverige och har en dubbel kandidatexamen i miljövetenskap och företagsekonomi. Hannah har flerårig erfarenhet av Green Key och ansvarar huvudsakligen för nya ansökningar, årlig miljörapportering, nyckeltal och stöd inom miljöutbildning och miljöinformation.

 

Green Keys externa kontrollanter

Lars Alm har tidigare varit ansvarig för bland annat miljömärkningar på Håll Sverige Rent. Lars har sin bas i Ludvika men gör besök i stort sett i hela Sverige.
Du når Lars på lars.alm1951@gmail.com eller 070-723 72 49.

Louise Rabilloud har varit projektledare för Green Key under ett antal år i slutet av 2000-talet. Louise utgår från Stockholm och utför besök huvudsakligen i Stockholmsregionen.
Du når Louise på rabilloud.louise@gmail.com eller 073-692 54 53.

Per Sjöberg gör kontrollbesök i mittsverige och har för nuvarande sin bas i Åre och Östhammar.
Du når Per på per@facilitatepartner.se eller 073-0335665.

Kontakta oss