Green Key’s nationella styrgrupp & jury

Det beslutande organet för Green Key består av en nationell styrgrupp och jury. Styrgruppen/juryn består av representanter från den svenska besöksnäringen där personer med djup kunskap om hållbarhet, turism och destinationer finns representerade. Det är styrgruppen/juryn som beslutar om övergripande frågor som exempelvis Green Key’s kriterier. Men det är även juryn som beslutar om vilka anläggningar som erhåller Green Key.

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Deras vision är ett skräpfritt Sverige. Håll Sverige Rent jobbar efter devisen att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Visita

Visita_Sv_Logo_Ikon_B_cmyk_PoVisita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och representerar över 6000 hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och spaanläggningar. Visita arbetar för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjlighet att inta en väl framskjuten position i Sverige och internationellt.

Föreningen Sveriges Ekokommuner

ekokommunSveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara.  Genom de gemensamma nyckeltalen följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna går mot en hållbar utveckling. Idag finns det 74 Ekokommuner. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning.

Naturens Bästa/Ekoturismföreningen

natures_best_sv_rgbNaturens Bästa är ett kvalitetsmärke för ansvarsfull upplevelseturism i naturen i Sverige. Det som internationellt ofta kallas för ekoturism. Det var bland annat Ekoturismföreningen som utvecklade Naturens Bästa. Naturens Bästa visar att det märkta arrangemanget ska uppfylla högt ställda krav. Naturens Bästa är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på deltagarens reseupplevelse i kombination med ett aktivt ansvar för naturskydd, ett mer miljöanpassat resande
och en omsorg om resmålets kulturvärden och människor.

SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping ansvarar för den övergripande marknadsföringen av campingplatserna i Sverige och man tillhandahåller också olika administrativa system och rutiner för campingplatserna. Man främjar även medlemmarnas tekniska, ekonomiska och juridiska utveckling. Dessutom ger man medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande deras campingverksamhet. De arbetar också med att utreda och engagera sig i olika kvalitetsfrågor.