Green Keys nationella styrgrupp/jury

Det beslutande organet för Green Key består av en nationell styrgrupp och jury. Styrgruppen/juryn består av representanter från den svenska besöksnäringen där personer med djup kunskap om hållbarhet, turism och destinationer finns representerade. Det är styrgruppen/juryn som beslutar om övergripande frågor som exempelvis Green Keys kriterier. Men det är även juryn som beslutar om vilka anläggningar som erhåller Green Key.

Håll Sverige Rent

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Deras vision är ett skräpfritt Sverige. Håll Sverige Rent jobbar efter devisen att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Visita

Visita_Sv_Logo_Ikon_B_cmyk_PoVisita är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation och representerar över 6000 hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och spaanläggningar. Visita arbetar för att lagar, regler och affärsvillkor ska utformas så att näringen ges ännu bättre möjlighet att inta en väl framskjuten position i Sverige och internationellt.

Föreningen Sveriges Ekokommuner

ekokommunSveriges Ekokommuner arbetar för att Sveriges alla kommuner ska bli hållbara.  Genom de gemensamma nyckeltalen följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna går mot en hållbar utveckling. Idag finns det 74 Ekokommuner. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning vilket innebär att miljöfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning.

STF – Svenska Turistföreningen

STF – Svenska Turistföreningen vill få människor att upptäcka Sverige.
STF är en av Sveriges största ideella organisationer med ca 235.000 medlemmar och i verksamheten finns över 300 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor.
STF driver även opinionsbildning inom natur- och kulturturism i Sverige.

SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping ansvarar för den övergripande marknadsföringen av campingplatserna i Sverige och man tillhandahåller också olika administrativa system och rutiner för campingplatserna. Man främjar även medlemmarnas tekniska, ekonomiska och juridiska utveckling. Dessutom ger man medlemmarna råd och utbildning i olika frågor rörande deras campingverksamhet. De arbetar också med att utreda och engagera sig i olika kvalitetsfrågor.