Vattenflöde

Det är vanligt att anläggningar som startar sitt arbete med Green Key har för högt vattenflöde i duschar och kranar. Kraven är max 9 liter/min i duschar och 8 liter/min i kranar på gästrummen. Det finns flera olika sätt att att reglera vattenflödet och åtgärderna brukar ofta ha relativt kort återbetalningstid, särskilt för duschar då det är många liter varmvatten som förbrukas på en fullbelagd anläggning. Vår rekommendation är att ni kontaktar en fackman på området så att ni gör rätt åtgärder och därmed får en bra komfort för gästen. Rätt åtgärder brukar i långa loppet även vara det som ger störst ekonomisk besparing.

På de flesta orter finns företag som kan hjälpa till så att ni får rätt vattenflöde. Ett företag som har hjälpt flera hotell i sitt arbete med vattenflödet är Divello, som också kan hjälpa till med att ta fram kalkyler för vad eventuella investeringar har för återbetalningstid utifrån era förutsättningar.

Informationsbroschyr om vattenflöde: Ahlsell – Varje droppe kostar

 

Månadsvis registrering av vatten

Månadsvis registrering av vattenförbrukningen ska göras. Inom ett år eller så kommer det även att bli krav på registrering av månatlig vattenförbrukning per gästnatt.

Många anläggningar finns i lokaler där det endast finns en mätare men flera verksamheter, vilket gör det svårt eller omöjligt att registrera vattenförbrukningen för den specifika Green Key-anläggningen. Om ni inte kan komma överens med fastighetsägaren om installation av en vattenmätare på ledningarna så finns mätare som ansluts utanpå rören.

Läs med i denna broschyr: Broschyr flödesmätare