Vattenflöde

Det är vanligt att anläggningar som startar sitt arbete med Green Key har för högt vattenflöde i duschar och kranar. Kraven är max 9 liter/min i duschar och 8 liter/min i kranar på gästrummen. Kontakta oss om ni vill att vi skickar en smidig mätpåse för att mäta vattenflödet ur dusch och kran.

Det finns flera olika sätt att att reglera vattenflödet och åtgärderna brukar ofta ha relativt kort återbetalningstid, särskilt för duschar då det är många liter varmvatten som förbrukas på en fullbelagd anläggning. Vår rekommendation är att ni kontaktar en fackman på området så att ni gör rätt åtgärder och därmed får en bra komfort för gästen. Rätt åtgärder brukar i långa loppet även vara det som ger störst ekonomisk besparing.

Informationsbroschyr om vattenflöde: Ahlsell – Varje droppe kostar

På de flesta orter finns företag som kan hjälpa till så att ni får rätt vattenflöde. Ett företag som har hjälpt flera hotell i sitt arbete med vattenflödet är Divello, som också kan hjälpa till med att ta fram kalkyler för vad eventuella investeringar har för återbetalningstid utifrån era förutsättningar.

Divello erbjuder regulatorer som garanterar ett visst flöde oberoende av vattentrycket. Se filmen nedan för att se hur det fungerar.


Månadsvis registrering av vatten

Månadsvis mätning och registrering av vattenförbrukningen ska genomföras på Green Key-märkta anläggningar. Många anläggningar har lokaler i hyresfastigheter där det endast finns en mätare men flera verksamheter, vilket gör det svårt eller omöjligt att registrera vattenförbrukningen för just den specifika Green Key-anläggningen. Om ni inte kan komma överens med fastighetsägaren om installation av en vattenmätare på ledningarna så finns mätare som ansluts utanpå rören.

Läs med i denna broschyr: Broschyr flödesmätare

RestTool – Rapportering av nyckeltal och resursuppföljning

Anläggningar som är medlemmar i Visita kan använda RestTool för månadsvis rapportering av nyckeltal för bl.a vatten och energi. Verktyget låter er välja kategorier av nyckeltal och det blir tydligt och enkelt att följa er resursförbrukning. Ni kan även få tydliga diagram och spalter som visar hur er förbrukning ändrats samt ladda ned nyckeltalen i Excel.