Miljö- och hållbarhetsutbildningar

För att uppfylla Green Keys kriterier krävs att personalen genomgår en utbildning om Green Key och grundläggande miljö- och hållbarhetsfrågor i samband med ansökan om Green Key. Därefter ska en fördjupande eller breddande utbildning genomföras årligen inom valfritt miljö- eller hållbarhetsområde. Se under punkt 1 och 2 nedan för mer info, förslag och tips på grundläggande och fördjupande/breddande utbildningar.

 

1. Grundläggande miljöutbildning 

En grundläggande miljöutbildning ska genomföras innan ansökan om Green Key och därefter regelbundet (ca vart 3-4 år) om behov finns. Green Key Sverige tagit fram en onlinebaserad grundläggande miljöutbildning för personalen, för att underlätta för er när det gäller information om Green Key och grundläggande miljökunskaper. Utbildningen finns antingen med eller utan speakerröst, samt på svenska respektive engelska, och ni väljer själva vilket som passar er. Vi rekommenderar i första hand att den miljöansvarige håller i utbildningen med tillhörande manus för personalen.

 

Miljöutbildning med speakerröst

Man kan välja att klicka fram bilderna själv, men bäst är att använda automatisk visning som man startar med ”play-knappen” i nedre vänstra hörnet. Utbildningen med speakerröst tar ca 30 minuter att genomföra. Diskutera gärna frågorna i slutet av utbildningen.

Miljöutbildning (utan ljud) samt tillhörande manus


Miljöutbildning på plats

Om ni vill utbilda era medarbetare i frågor kring miljö och hållbarhet kan vi rekommendera Ecobi. Louise Rabilloud på Ecobi har varit projektledare för Green Key under ett antal år och har goda erfarenheter av Green Key samt gedigen kunskap om miljöledning samt miljö- och hållbarhetsfrågor.

Louise erbjuder grundläggande miljöutbildning för personalen samt fördjupningsutbildningar inom områden som matsvinn, klimat och hållbar utveckling. Utbildningen kan anpassas efter era önskemål och preferenser. Kontakta Louise vid intresse och frågor om upplägg, kostnad etc.:

louise@ecobi.se  
073-692 54 53


 

2. Fördjupande/breddande miljöutbildning 

En fördjupande/breddande miljö- eller hållbarhetsutbildning ska genomföras årligen för all fast personal från och med året efter anläggningen erhållit Green Key-märkningen. Utbildningen kan vara intern och te.x hållas av den miljöansvarige eller extern i form av utbildning via konsulter, produktleverantörer och/eller studieresor, dokumentärer, deltagande i seminarier, webinarier eller andra interaktiva kurser, utbildningar och event med fokus på ökad kunskap inom miljö- och hållbarhetsområdet. Olika avdelningar kan genomföra olika utbildningar. Nedan listar vi förslag på utbildningar för att uppfylla det årliga kravet på utbildning enligt kriteriet.

 

Miljöutbildning från Green Key online

För att underlätta för er att uppfylla kriteriet kommer Green Key Sverige årligen ta fram en fördjupande eller breddande onlineutbildning inom miljö/hållbarhetsområdet.

Man kan välja att klicka fram bilderna själv, men bäst är att använda automatisk visning som man startar med ”play-knappen” i nedre vänstra hörnet. Utbildningen har speakerröst och tar ca 30 minuter att genomföra. Diskutera gärna frågorna i slutet av utbildningen.

 

Kurser i energieffektivisering online

Energimyndigheten har i samarbete med Visita tagit fram onlinekurser för energieffektivisering inom hotell-, logi- och restaurangbranschen. Kurserna är interaktiva och tar ca 30 minuter att genomföra.


Tips på utbildningsaktiviteter

Bjud personalen på eko-fika med tillhörande frågor från Naturskyddsföreningen.

Delta i World Fairtrade Challange och bjud personalen på Fairtrade-fika. Informera om Fairtrade och diskutera vikten av rättvisemärkta varor.

Delta i Håll Sverige Rent-dagen och informera personalen om varför källsortering och återvinning är viktigt.

Genomför ett eller flera klimatquiz med personalen och diskutera svaren.

 

Tips på externa utbildningar

Jävligt Gott – Kurs i mer växbaserad matlagning.

Bee Urban – Föreläsningar om bl.a biologisk mångfald.

Matsvinnet – Kurser i att minska matsvinnet.

Plogga – Föreläsning och gemensam ”ploggning” (skräpplockning).

Ecobi – Kurser om bl.a klimatförändringarna eller minskat matsvinn.

 

Tips på filmklipp 

Här finns länkar till filmklipp som kan vara relevanta för er att använda antingen för utbildning eller information. Välj att visa en eller fler av klippen på t.ex ett personalmöte. Låt personalen sedan diskutera filmen – Varför ser det ut såhär? Vad kan ni göra på er anläggning? etc.

 

Tips på poddar/radioprogram

SR Klotet – Vetenskapsradions internationella miljöprogram.

Sångaren Magnus Carlsson – Frågor och svar av experter om miljö och klimat.

Kocken Paul Svensson – Om matsvinn och mer växtbaserad matlagning.

Professor Johan Rockstöm – Konsekvenserna om vi inte tar miljöfrågan på allvar.

Professor Johan Rockström – Mot ett samhälle utan fossila bränslen.

 

Tips på dokumentärfilmer

Det finns ett antal dokumentärer som tar upp problematiken med dagens klimatförändringar och miljöförstöring. Visa gärna någon av dessa filmer för era medarbetare för att skapa engagemang och debatt:

Before the Flood – Om klimatförändringarna med Leonardo Di Caprio.

Home – Vår livsstil får katastrofala följder.

Just eat it: A food waste story – Om det massiva matsvinnet från jord till bord.

Cowspiracy – Om köttkonsumtionens negativa miljöpåverkan som ingen riktigt vågar ifrågasätta.

Dokumentärer på SVT Play – Varierande utbud inom miljö och hållbarhet.

 

Tips på föreläsningar/webinarier

Visita – Vägen till hållbar besöksnäring

Fores – Om cirkulär ekonomi

Naturskyddsföreningen – Kött och miljö