Miljö- och hållbarhetsutbildning

1. Grundläggande miljöutbildning (för uppfyllande av kriterium 2.3)

Green Key Sverige tagit fram en onlinebaserad grundläggande miljöutbildning för personalen, för att underlätta för er när det gäller information om Green Key och grundläggande miljökunskaper. Utbildningen finns antingen med eller utan speakerröst, samt på svenska respektive engelska, och ni väljer själva vilket som passar er. Vi rekommenderar i första hand att den miljöansvarige håller i utbildningen med tillhörande manus för personalen.


Miljöutbildning med speakerröst

Man kan välja att klicka fram bilderna själv, men bäst är att använda automatisk visning som man startar med ”play-knappen” i nedre vänstra hörnet. Utbildningen med speakerröst tar ca 30 minuter att genomföra.


Miljöutbildning (utan ljud) samt tillhörande manus

 


Miljöutbildning för personalen

Om ni vill utbilda era medarbetare i frågor kring miljö och hållbarhet kan vi rekommendera miljökonsulten Louise Rabilloud på Ecobi. Louise har varit projektledare för Green Key under ett antal år och har goda erfarenheter av Green Key samt gedigen kunskap om miljöledning samt miljö- och hållbarhetsfrågor.

Louise erbjuder en allmän miljöutbildning för hotellpersonal och fördjupningsutbildningar inom ämnen som matsvinn, klimat och hållbar utveckling. Utbildningen kan anpassas efter era önskemål och preferenser. Kontakta Louise vid intresse och frågor om upplägg, kostnad etc.:

louise@ecobi.se  
073-692 54 532. Fördjupande/breddande miljöutbildning
 (för uppfyllande av kriterium 2.3)


Tips på evenemang

Bjud kollegorna på eko-fika med tillhörande frågor från Naturskyddsföreningen.

Delta i World Fairtrade Challange och bjud kollegorna på Fairtrade-fika.


Tips på dokumentärfilmer

Det finns ett antal dokumentärer som tar upp problematiken med dagens klimatförändringar och miljöförstöring. Visa gärna någon av dessa filmer för era medarbetare för att skapa engagemang och debatt:

Cowspiracy – en dokumentär om köttkonsumtionens negativa miljöpåverkan som ingen riktigt vågar ifrågasätta.

Before the Flood – en dokumentär om klimatförändringarna med Leonardo Di Caprio.

Home – en dokumentär om vad vår livsstil får för katastrofala följder.

Just eat it: A food waste story – en dokumentär om det massiva matsvinnet från jord till bord.


Tips på filmklipp

Här finns länkar till filmklipp som kan vara relevanta för er att använda antingen för utbildning eller information.


Tips på poddar

Johan Rockstöms sommarprat – professor i miljövetenskap

Johan Rockströms vinterprat – professor i miljövetenskap

 

Tips på föreläsningar