Miljöpärm/mapp

Det är ett krav att Green Key-märkta anläggningar har en uppdaterad fysisk eller elektronisk miljöpärm på sin anläggning, där relevanta dokument kring verksamhetens miljö- och hållbarhetsarbete finns samlade (kriterium 1.4). Dokumenten i miljöpärmen ska visa uppfyllnaden av Green Keys kriterier och kontrolleras i samband med besök av Green Key.

En del obligatoriska kriterier ska dokumenteras, andra inte. Här finner du utförlig information kring vilka obligatoriska kriterier som kräver någon typ av dokumentation i miljöpärmen/mappen för er typ av verksamhet:

Mall rutiner/policys

I dokumenten ovan finns även förslag på mall med texter som ni kan använda och revidera för att formulera rutiner och policys relevanta för ert miljöarbete.


För att strukturera upp dokumentationen i miljöpärmen/mappen kan ni utgå från denna mall på innehållsförteckning:
Innehållsförteckning miljöpärm