Miljöpolicy

För verksamheter miljömärkta med Green Key är det obligatoriskt att ha formulerat en miljöpolicy, utveckla den gärna även till en hållbarhetspolicy. Företagarna har tagit fram bra exempel för dessa delar. De har också en avdelning på deras webb som berör hållbart företagande i stort. Vi rekommenderar er att klicka in på dessa sidor – där finns det bra information, mallar och tips.

Vad ska en miljöpolicy innehålla?

Hållbarhetspolicy/CSR-policy

Vad är en hållbarhetspolicy?

Företagarnas sidor om Hållbara företag beskriver hållbart företagande och CSR (Corporate Social Responsibility).