Miljöpolicy

Green Key-märkta anläggningar ska ha formulerat en miljöpolicy. Den ska beskriva era visioner och ambitioner med miljöarbetet och uppdateras efter behov. Glöm inte datera och signera dokumentet. Utveckla även gärna er miljöpolicy till en hållbarhetspolicy.

Företagarna har tagit fram bra exempel för vad som bör ingå i en miljöpolicy. De har också en avdelning på deras webb som berör hållbart företagande i stort.

 

Hållbarhetspolicy/CSR-policy

Företagarnas sidor om Hållbara företag beskriver hållbart företagande och CSR (Corporate Social Responsibility) samt vad som bör ingå i en hållbarhetspolicy. Vi rekommenderar er att klicka in på dessa sidor, där finns det bra information, mallar och tips.