Mallar för ert miljöarbete

Här finns alla exempelmallar som Green Key Sverige tagit fram för att underlätta ert arbete. Mallarna finns även att tillgå under respektive miljöområde under ”Material”.

Energi, vatten, kemikalier och livsmedel:

Green Key nyckeltal mall (energi, vatten, kem, livsmedel)

Rutin för kemiska produkter

Miljömål:

Mall för miljömål

Exempel på miljömål och handlingsplaner