Mallar & dokument för ert miljöarbete

Här finns mallar och dokument för att underlätta ert arbete med att uppfylla Green Keys kriterier.

1.3 Miljömål

 

Inspirationsdokument för nya mål & handlingsplaner

Mall miljömål

Exempel på miljömål och handlingsplaner


4.1, 7.1 Vatten-, el- och energiförbrukning

 

Mall månatlig förbrukning (el, energi, vatten)

Mall årlig förbrukning (el, energi, vatten)

 

5.2 Kemikalier

 

Mall kemikalielista

Krav på underlag kemiska produkter

 

Green Key Blacklist (sv)

Green Key Blacklist (eng)

 

8.2 Livsmedel

 

Mall livsmedelslista