Kemikalier


Här hittar du Green Keys Blacklist:

Green Key Blacklist (eng)

Green Key Blacklist (sv)


Här finns rutin samt mall för uppfyllnad av kriterieområde 5. Tvätt och rengöring:

Rutin för kemiska produkter

Kemikalielista mall


Vill du ha bra tips på kemikaliefri rengöring med naturliga produkter? Klicka här.