Kemikalier

Green Keys kriterier ställer krav på miljömärkta städ-, tvätt- och rengöringsprodukter. Vissa produkter utan miljömärkning kan få användas, men de får då inte innehålla ämnen i Green Keys Blacklist. Produkterna ska sammanställas i en lista där det framgår städintervall, användningsområde, mängder per år samt miljömärkning (alternativt godkänd enligt Green Keys Blacklist).


Här finns rutin samt mall för att uppnå kriteriernas krav kring städ, tvätt och rengöring:

Rutin städ/rengöringsprodukter

Mall kemikalielista

Här hittar du Green Keys Blacklist:

Green Key Blacklist (eng)

Green Key Blacklist (sv)

 


Vill du ha bra tips på kemikaliefri rengöring med naturliga produkter? Klicka här.