Kemikalier

 

Här hittar du Green Keys Blacklist:

Green Key Blacklist (eng)

Green Key Blacklist (sv)

Här finns rutin samt mall för uppfyllnad av kriterieområde 5 – Tvätt och rengöring:

Rutin för kemiska produkter

Mall kemikalielista

Vill du ha bra tips på kemikaliefri rengöring med naturliga produkter? Klicka här.