Gästinformation

Här finns mallar för gästinformation på svenska och engelska som Green Key Sverige tagit fram. Det är fritt fram att ändra och modifiera text/layout etc. så att ni får den utformning ni önskar. Ni hittar mer informationsmaterial i Toolbox på Green Keys internationella webb, hör av er till oss om ni vill få tillgång till denna.


Denna gästinformation beskriver ert miljöarbete med Green Key och vad gästerna kan göra för att bidra. Mallarna finns i olika versioner beroende på vilken typ av anläggning ni bedriver:

Gästinfo Hotell

Gästinfo Vandrarhem/Småskaligt boende

Gästinfo Camping/Stugby

Gästinfo Konferensanläggningar

Information till gästerna om Green Key och de krav som ställs för att erhålla märkningen:

Information Green Key

Informationsmall om hur gästerna kan delta i ert miljöarbete:

Hur gästen kan bidra


Användning av logga

Efter att er anläggning erhållit Green Key-märkningen får ni tillgång till Green Keys logga. All hänvisning till och användning av Green Keys namn och logotyp måste följa riktlinjerna enligt Green Key Branding Guidelines.


Guide – kommunicera hållbarhet

Green Hotelier har skapat en guide för att kommunicera miljö- och hållbarhetsfrågor till gäster på ett intressant och effektivt sätt. Guiden ger också tydliga tips och exempel kring hur man ska tänka när man som turistanläggning kommunicerar sina miljö- och hållbarhetsinitiativ gentemot gäster och andra intressenter.