Gästinformation

Här finns mallar för gästinformation på svenska och engelska som Green Key Sverige tagit fram. Det går bra att göra mindre ändringar och modifiera text/layout etc. så att ni får den utformning ni önskar. Ni hittar mer informationsmaterial i Toolbox på Green Keys internationella webb, hör av er till oss om ni vill få tillgång till denna.


Gästinformationen nedan beskriver ert miljöarbete med Green Key och vad gästerna kan göra för att bidra. Genom att lägga upp information på webben och förslagsvis i gästpärmar eller TV-slinga på rummen uppfyller ni alla kriterier under område 3. Gästinformation. Mallarna finns i olika versioner beroende på vilken typ av anläggning ni bedriver:

 

Gästinformation hotell

Gästinformation vandrarhem/camping

Gästinformation konferens


Gästinformation TV-slinga hotell

Gästinformation TV-slinga vandrarhem/camping

Gästinformation TV-slinga konferens

 

Gästinformation webb (hotell/vandrarhem/camping/konferens)

 


Användning av logga

Efter att er anläggning erhållit Green Key-märkningen får ni tillgång till Green Keys logga. All hänvisning till och användning av Green Keys namn och logotyp måste följa riktlinjerna enligt Green Key Branding Guidelines.


Guide – kommunicera hållbarhet

Green Hotelier har skapat en guide för att kommunicera miljö- och hållbarhetsfrågor till gäster på ett intressant och effektivt sätt. Guiden ger också tydliga tips och exempel kring hur man ska tänka när man som turistanläggning kommunicerar sina miljö- och hållbarhetsinitiativ gentemot gäster och andra intressenter.