Avfall

Läs mer om avfall och hur ni återvinner det på Förpackning- och tidningsinsamlingens och Svensk Glasåtervinnings webbsidor:

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Svensk Glasåtervinning

Hur sortera?

Alla verksamheter och företag är skyldiga att återvinna förpackningar och tidningar de använt. Här hittar du information om vad olika förpackningar ska återvinnas som: Sorteringsguide

Hur går återvinningen till?

Här kan du se filmer om hur olika förpackningar återvinns samt vilka miljövinster det bidrar med.

Mjuk- och hårdplast
Glas
Papper
Metall (stålplåt)
Metall (aluminium)