Ansök om Green Key

Såhär ser ansökningsprocessen ut för Green Key i sju steg:


1. Ta kontakt med oss per telefon eller mail, så kan vi svara på eventuella frågor och tillsammans göra upp en plan för ert arbete utifrån era förutsättningar.

2. Ladda ner och fyll i formuläret kontakt- och verksamhetsinformation inför ansökan. Dokumentet ska mailas till info@greenkey.se.

Därefter skickar Green Key en online-ansökan med Green Keys kriterier för er att fylla i. I ansökan ska även ett antal dokument bifogas.

3. Ladda ner och läs igenom Green Keys kriteriedokument för utförlig information om vad som krävs för respektive kriteriums uppfyllnad (se för er typ av anläggning i vänsterspalten).

Alla tillämpliga obligatoriska kriterier (O) ska uppfyllas på er anläggning och efterfrågade dokument upprättas i en miljöpärm/mapp. Klicka här för information kring vilka kriterier som kräver dokumentation, samt förslag på texter/mallar för rutiner och policys som ska dokumenteras.

4. Meddela Green Key Sverige när er online-ansökan är klar. Vi granskar därefter er uppfyllnad av kriterierna samt bifogad dokumentation och återkopplar till er, vanligtvis inom en till två veckor.

5. När ansökan är godkänd bokas ett kontrollbesök in på er anläggning där en revisor går igenom kriteriernas uppfyllnad på plats. Även dokumentationen i miljöpärmen/mappen kontrolleras. Inom 2 veckor erhåller ni skriftlig återkoppling kring besöket med information om eventuella kompletteringar som krävs för en miljömärkning.

6. Er ansökan behandlas av Green Keys svenska jury för slutligt formellt godkännande.

7. Vid godkänd ansökan erhåller er anläggning miljömärkningen Green Key och vi skickar certifikat, skylt samt övrigt material.


Vi rekommenderar att ni laddar ner och läser guiden ansökan Green Key steg för steg för mer utförlig information om ansökningsprocessen.