Vad kostar Green Key?


Angivna priser är årskostnaden för Green Key-märkning av respektive kategori:


Hotell* (<50 rum):  5 000 kr/år + 55 kr/rum/år

Hotell* (>50 rum):  9 000 kr/år + 55 kr/rum/år

Konferensanläggning**: 15 000 kr

Vandrarhem och småskaligt boende: 2 500-7 500 kr

Camping och stugbyar: 5 000-10 000 kr


Moms tillkommer på angivna priser.

* Hotell med eller utan konferensdel.

** Konferensanläggning utan logimöjligheter.

Mer information om Green Key >