Green Key för hotell

Här kan du ladda ner manualen Green Key hotellkriterier 2016-2020 med utförliga beskrivningar kring uppfyllande av respektive kriterium. De kriterier som är nya eller reviderade sedan föregående version (Green Key hotellkriterier 2012-2016) är markerade med text i grönt.

Vissa kriterier kräver dokumentation som ska sparas i er miljömapp/pärm inför kontrollbesök. En checklista för vilka kriterier som ska dokumenteras hittar du här.

Mer information, mallar och exempel för respektive område i kriterierna finns här.